600 dzieci, 170 wolontariuszy, 110 szkół, 19 miast. Rusza „AKADEMIA ODKRYWCÓW KREATYWNOŚCI” – interdysplinarny program rozwoju ekspresji twórczej i kreatywności dla dzieci z całej Polski, które mają utrudniony dostęp do kultury i jej zasobów.

Świadomość artystyczna i aktywny udział w kulturze nie są już zarezerwowane wyłącznie dla elitarnego grona koneserów sztuki. Dzięki kompleksowemu programowi kultura wysoka, kreatywne zajęcia i wartościowe formy spędzania czasu i rozwoju dotrą do 19 największych miast w Polsce, obejmując kilkaset dzieci!

Spotkania inspirujące z artystami połączone z warsztatami, wernisaże, czy nietypowe zwiedzanie instytucji kulturalnych od kuchni to tylko nieliczne spośród szerokiego wachlarza działań, które mają przekonać młodych uczestników do podejmowania artystycznych inicjatyw. Oprócz promocji kultury, celem programu jest wzmocnienie twórczego i aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz rozwój kreatywnych kompetencji bez ograniczeń, wynikających z barier ekonomicznych czy środowiskowych.

Projekt bazuje na 10-letnim doświadczeniu Stowarzyszenia WIOSNA w realizacji projektów edukacyjnych, w tym na realizowanym w 2014 roku projekcie AKADEMIA ODKRYWCÓW KULTURY. Zeszłoroczny projekt wykazał, że działania w tej dziedzinie są szczególnie potrzebne i przynoszą niesamowite efekty dla najmłodszych odbiorców kultury.

Projekt „AKADEMIA ODKRYWCÓW KREATYWNOŚCI” potrwa do lipca 2016 r. W projekt zaangażowanych zostanie 110 szkół, pedagodzy, rodzice, dzieci, wolontariusze, eksperci i artyści.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego