Wielkimi krokami zbliża się start projektu Akademia Odkrywców Kreatywności. Do końca września rekrutujemy szkoły, których uczniowie będą mieli szansę stać się jego uczestnikami i rozpocząć z nami inspirującą przygodę ze sztuką.

Trwają rekrutacje w 19 polskich miastach m.in. z Krakowa, Rzeszowa, Warszawy, Kielc, Łodzi, Gdańska, Torunia i Olsztyna. Do współpracy zakwalifikujemy 110 szkół. Spośród wybranych placówek pedagogowie wskażą dzieci, które pasują do profilu uczestników Akademii Odkrywców Kreatywności.

W projekcie mogą wziąć udział uczniowie zagrożeni wykluczeniem społecznym. Najczęściej są to osoby z biednych rodzin lub z problemami zdrowotnymi, których sytuacja życiowa nie pozwala na pełne uczestnictwo w życiu kulturowym. To także dzieci mające trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami i z akceptacją w grupie, co wiąże się z niską samooceną i brakiem wiary w siebie.

Zadaniem Akademii będzie stopniowe oswajanie najmłodszych ze światem kultury, by w przyszłości mogli aktywnie w niej uczestniczyć i świadomie ją interpretować. Czeka ich prawdziwa przygoda ze sztuką w postaci warsztatów plastycznych, muzycznych i teatralnych z uznanymi artystami, które będą połączone ze zwiedzaniem najważniejszych ośrodków kulturalnych w całej Polsce. Zwieńczeniem zajęć w Akademii będą wernisaże, na których dzieci zaprezentują swoje prace.

Istotną rolę w projekcie odegrają wolontariusze, którzy będą przeżywać z dziećmi artystyczną przygodę i czuwać nad ich kulturalną edukacją. Będą towarzyszyć najmłodszym podczas warsztatów, wspierać ich i motywować do zdobywania nowych umiejętności. Jednym z ich zadań będzie także przygotowywanie sprawozdań i relacji z warsztatów, zatem zaglądajcie na naszą stronę i obserwujcie postępy naszych uczestników!

Zaczynamy naszą podróż ze sztuką już za miesiąc!